Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców (kadencja 2018 - 2024)
Starostwo Powiatowe w Kutnie

Interpelacje i zapytania

Rejestr interpelacji i zapytań składanych przez Radnych.

Numer temat Rodzaj Interpelujący Data wpływu Data odpowiedzi
279 - rozwiń Zapytanie dot, przywrócenia możliwości wjazdu rolnikom na pola uprawne. zapytanie Edyta Ledzion 2024-04-10 2024-04-17
278 - rozwiń Interpelacja dot. kampanii reklamowej. interpelacja Edyta Ledzion 2024-01-04 2024-01-18
277 - rozwiń zapytane dot. przyznawania dotacji dla radnych interpelacja Artur Gierula 2023-12-22 2024-01-04
276 - rozwiń Interpelacja dot. utworzenia filii WORD w Kutnie. interpelacja Artur Gierula 2023-11-13 2023-11-17
275 - rozwiń Interpelacja dot. zawieszenia zajęć szkonych w MDK w Kutnie. interpelacja Edyta Ledzion 2023-09-19 2023-09-28
274 - rozwiń Interpelacja dot. funkcjonowania od września 2023 roku zajęc szachowych w MDK w Kutnie. interpelacja Edyta Ledzion 2023-09-14 2023-09-28
273 - rozwiń zapytanie dot.Promocji Starostwa Powiatowego w Kutnie - imprezy 2022 roku - ZAiKS (ciąg dalszy). zapytanie Artur Gierula 2023-07-24 2023-07-27
272 - rozwiń Interpelacja dot bieżącego funkcjonowania KSS Sp. z o .o. w Kutnie. interpelacja Artur Gierula 2023-07-18 2023-07-27
271 - rozwiń zapytanie dot.Promocji Starostwa Powiatowego w Kutnie - imprezy 2022 roku - ZAiKS. zapytanie Artur Gierula 2023-07-07 2023-07-20
270 - rozwiń zapytanie dot.Zarządzania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kutnie ( dot. kierowników ) zapytanie Artur Gierula 2023-06-23 2023-07-04
269 - rozwiń zapytanie dot.prac związanych z filią WORD w Kutnie. interpelacja Artur Gierula 2023-06-23 2023-07-07
268 - rozwiń zapytanie dot.filii WORD w Kutnie. zapytanie Artur Gierula 2023-06-16 2023-06-23
267 - rozwiń zapytanie dot.Zarządzania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kutnie. zapytanie Artur Gierula 2023-06-16 2023-06-23
266 - rozwiń zapytanie dot.nagród na Dzień Samorządu Terytorialnego . zapytanie Artur Gierula 2023-05-30 2023-06-07
265 - rozwiń zapytanie dot.stanu zatrudnienia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kutnie. zapytanie Artur Gierula 2023-05-19 2023-05-30
264 - rozwiń zapytanie dot. wynagrodzenia członków Zarządu Powiatu Kutnowskiego. zapytanie Artur Gierula 2023-05-16 2023-05-30
263 - rozwiń zapytanie dot. rozpoczętych inwestycji oraz jakie były kryteria stawiane przez Zarząd w wyborze partnera do współpracy przy realizowaniu projektu pod nazwą zapytanie Edyta Ledzion 2023-03-27 2023-04-05
262 - rozwiń zapytanie dot. wizyty w całym roku 2022 parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Kutnowski zapytanie Artur Gierula 2022-12-20 2023-01-02
261 - rozwiń Interpelacja dot.Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Kutnie. interpelacja Artur Gierula 2022-12-09 2022-12-16
260 - rozwiń Interpelacja dot. poboczy w miejscowości Wola Popowa. interpelacja Edyta Ledzion 2022-10-21 2022-11-02
259 - rozwiń Interpelacja dot. naboru na rok szkolny 2022/2023. interpelacja Artur Gierula 2022-08-16 2022-08-24
258 - rozwiń Interpelacja dot. sytuacji w Kutnowskim Szpitalu Samorządowym Sp. z o.o. interpelacja Artur Gierula 2022-08-08 2022-08-18
257 - rozwiń Interpelacja dot. sytuacji w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Kutnowski. interpelacja Artur Gierula 2022-08-08 2022-08-19
256 - rozwiń Zapytanie dot. otwarcia Rady Wsparcia przy Kutnowskim Szpitalu Samorządowym Sp. zo.o w Kutnie. zapytanie Artur Gierula 2022-05-23 2022-06-03
255 - rozwiń Interpelacja dot. pozyskiwania śrpdków finansowych z Unii Europejskiej. interpelacja Artur Gierula 2022-05-06 2022-05-18
254 - rozwiń Zapytanie dot. ilości klas pierwszych w kazdej szkole dla których organem prowadzącym jest powiat kutnowski na rok szkolny 2022/2023. zapytanie Artur Gierula 2022-02-22 2022-03-03
253 - rozwiń Interpelacja dot. naboru do szkół prowadzonych przez Powiat Kutnowski na rok szkolny 2022/2023 interpelacja Artur Gierula 2022-02-10 2022-02-21
252 - rozwiń Zapytanie dot. osób pełniących funkcje dyrektorów i zastępców derektorów w wydziałach Starostwa Powiatowego w Kutnie oraz w jednostkach podległych. zapytanie Artur Gierula 2022-02-08 2022-02-21
251 - rozwiń Zapytanie dot. podtopień w miejscowosci Pmiewo - Gmina Bedlno. zapytanie Marek Drabik 2022-01-25 2022-02-03
250 - rozwiń Zapytanie dot. funkcjonowania Wydziału Komunikacji i Transportu zapytanie Marek Drabik 2022-01-20 2022-01-26
249 - rozwiń Zapytanie dot. możliwości postawienia lustra w pasie drogi powiatowej Żychlin - Orłów. zapytanie Marek Drabik 2022-01-03 2022-01-11
248 - rozwiń Zapytanie dot. zajecia pasa drogowego na odcinku Anetów - Olecka Dąbrowa. zapytanie Marek Drabik 2022-01-03 2022-01-11
247 - rozwiń Zapytanie dot. utworzenia przychodni sportowej . zapytanie Marek Drabik 2022-01-03 2022-01-10
246 - rozwiń Zapytanie dot. utrzymania pasa drogowego w gminie Bedlno. zapytanie Marek Drabik 2022-01-03 2022-01-11
245 - rozwiń Zapytanie dot. czasu pracy Skarbnika Powiatu Kutnowskiego. zapytanie Edyta Ledzion 2021-11-25 2021-12-08
244 - rozwiń Interpelacja dot. oferty edukacyjnej i kształcenie w ramach pracowni obiarek CNC w Kutnie. interpelacja Artur Gierula 2021-10-05 2021-10-19
243 - rozwiń Interpelacja dot. składania odpadów z nekropolii na terenie Powiatu Kutnowskiego . interpelacja Bartosz Serenda 2021-07-08 2021-07-14
242 - rozwiń Zapytanie dot. wykazu ilosci nauczycieli z godzinami ponadwymiarowymi za rok szkolny 2019-2020. zapytanie Bartosz Serenda 2021-06-21 2021-07-02
241 - rozwiń Zapytanie dot. wykazu ilosci nauczycieli z godzinami ponadwymiarowymi za rok szkolny 2017-2018. zapytanie Bartosz Serenda 2021-06-21 2021-07-02
240 - rozwiń Zapytanie dot. korzystania z sal przez radnych na spotkania z mieszkańcami i konferencji prasowych. interpelacja Bartosz Serenda 2021-06-21 2021-07-02
239 - rozwiń Zapytanie dot. wykazu ilosci nauczycieli z godzinami ponadwymiarowymi za rok szkolny 2018-2019 zapytanie Bartosz Serenda 2021-06-21 2021-07-02
238 - rozwiń Zapytanie dot. parkowania aut na parkingu przy Wydziale Komunikacji w Kutnie. zapytanie Bartosz Serenda 2021-06-21 2021-07-02
237 - rozwiń Zapytanie dot.informacji o podwójnych stanowiskach pracy w Starostwie Powiatowym w Kutnie. zapytanie Bartosz Serenda 2021-06-21 2021-07-02
236 - rozwiń Zapytanie dot. wykazu ilosci nauczycieli z godzinami ponadwymiarowymi za 01.01.2020-31.12.2020 rok zapytanie Bartosz Serenda 2021-06-21 2021-07-02
235 - rozwiń Interpelacja dot.sprzedaży PKS-u. interpelacja Bartosz Serenda 2021-06-21 2021-07-02
234 - rozwiń Zapytanie dot. wyrażenia zgody przez SP na godziny ponadwymiarowe. zapytanie Bartosz Serenda 2021-06-21 2021-07-02
233 - rozwiń Zapytanie dot. wykazu ilosci nauczycieli z godzinami ponadwymiarowymi za 01.01.2021-25.06.2021 rok zapytanie Bartosz Serenda 2021-06-21 2021-07-02
232 - rozwiń Interpelacja dot.utworzenia Młodziezowej Rady Powiatu interpelacja Bartosz Serenda 2021-06-18 2021-07-02
231 - rozwiń Interpelacja dot.ustaleń z mieszkańcami zalanych posesji (Gołębiew Nowy). interpelacja Bartosz Serenda 2021-06-18 2021-07-02
230 - rozwiń Interpelacja dot.przebudowy drogi Kutno-Łanięta- Kąty interpelacja Bartosz Serenda 2021-06-18 2021-07-02
229 - rozwiń Interpelacja dot. SOSW Nr 1 w Kutnie. interpelacja Artur Gierula 2021-06-11 2021-06-18
228 - rozwiń Interpelacja dot. odpadów medycznych w KSS Sp.zo.o w Kutnie. interpelacja Artur Gierula 2021-04-06 2021-04-19
227 - rozwiń Interpelacja dot. zimowego utrzymania dróg powiatowych. interpelacja Marek Drabik 2021-02-26 2021-03-08
226 - rozwiń Interpelacja dot. funkcjonowania Bursy. interpelacja Marek Drabik 2021-02-19 2021-03-01
225 - rozwiń Zapytanie dot. udziału radnych w sesjach. zapytanie Marek Drabik 2021-02-17 2021-03-02
224 - rozwiń Interpelacja dot. sekcji zajęć i warsztatów działajacych w MDK. interpelacja Artur Gierula 2021-02-16 2021-03-01
223 - rozwiń Interpelacja dot. działania Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. interpelacja Marek Drabik 2021-01-28 2021-02-08
222 - rozwiń Interpelacja dot. wycięcia krraków na odcinku drogi powiatowej Nowe-Zalesie-Głogowa. interpelacja Tomasz Marciniak 2021-01-25 2021-02-08
221 - rozwiń Interpelacja dot. budowy drogi powiatowej na odcinku Zalesie - Głogowa. interpelacja Tomasz Marciniak 2021-01-25 2021-02-08
220 - rozwiń Zapytanie dot. wypłacenia dodatkowego wynagrodzenia w jednostkach dla których organem prowadzącym jest powiat kutnowski. zapytanie Artur Gierula 2021-01-22 2021-02-03
219 - rozwiń Zapytanie dot. przekazania chryzantem zainteresowanym osobom. zapytanie Marek Drabik 2021-01-22 2021-02-03
218 - rozwiń Zapytanie dot. przebudowy wejścia głównego do szpitala w Kutnie. zapytanie Marek Drabik 2021-01-20 2021-01-26
217 - rozwiń Zapytanie dot. działań w zakresie promocji Powiatu Kutnowskiego. zapytanie Marek Drabik 2021-01-20 2021-01-26
216 - rozwiń Interpelacja dot. realizacji obowiązku nauki w czasie pandemii. interpelacja Artur Gierula 2021-01-04 2021-01-15
215 - rozwiń Zapytanie dot. bezpłatnych i dobrowolnych szczepień (COVID) dla mieszkańców Powiatu Kutnowskiego. zapytanie Bartosz Serenda 2020-12-29 2021-01-11
214 - rozwiń Zapytanie dot. utworzenia przez spółdzielnię socjalną którego organem założycielskim jest samorząd Powiatu Kutnowskiego Sklepu Socjalnego. zapytanie Bartosz Serenda 2020-12-29 2021-01-11
213 - rozwiń Zapytanie dot. planów Zarządu Powiatu Kutnowskiego w zakresie udziału w uroczystosciach państwowych i patriotycznych w 2021 roku. zapytanie Bartosz Serenda 2020-12-23 2020-12-31
212 - rozwiń Zapytanie dot.planów Zarządu Powiatu kutnowskiego na 2021 rok w zakresie organizacji uroczystości państwowych i patriotycznych. zapytanie Bartosz Serenda 2020-12-23 2020-12-31
211 - rozwiń Zapytanie dot. strategicznych zadań stawianych przez Zarząd Powiatu Kutnowskiego na 2021 rok. zapytanie Bartosz Serenda 2020-12-23 2020-12-31
210 - rozwiń Zapytanie dot. oceny realizacji zadań za 2020 rok przez Zarząd Powiatu Kutnowskiego. zapytanie Bartosz Serenda 2020-12-23 2020-12-31
209 - rozwiń Interpelacja dot. sytuacji pracowników KSS Sp.zo o. interpelacja Artur Gierula 2020-12-23 2021-01-05
208 - rozwiń Interpelacja dot. nazwy szpitala w Kutnie. interpelacja Bartosz Serenda 2020-12-22 2020-12-31
207 - rozwiń Interpelacja dot. poprawy organizacji ruchu na ul. Warszawskie Przedmieście w Kutnie. interpelacja Bartosz Serenda 2020-12-22 2020-12-31
206 - rozwiń Zapytanie dot. interwencji Starostwa Powiatowego w Kutnie w dniu 18.12.2020 roku. zapytanie Bartosz Serenda 2020-12-21 2020-12-31
205 - rozwiń Zapytanie dot. udziału pracowników Starostwa w pracy innego samorządu. zapytanie Bartosz Serenda 2020-12-21 2020-12-31
204 - rozwiń Zapytanie w sprawie zaprojektowania i wykonania przebudowy drogi powiatowej 2110E Dobrzelin-Drzewoszki-Oporów. zapytanie Magdalena Krupińska - Kotulska 2020-12-07 2020-12-17
203 - rozwiń Interpelacja dot. sytuacji finansowej w KSS Sp.zo. w Kutnie. interpelacja Artur Gierula 2020-12-07 2020-12-21
202 - rozwiń Zapytanie dot. nauczycieli pracujących w ZS Nr 4 im. Z. Balickiego w Kutnie - Azorach. zapytanie Artur Gierula 2020-11-30 2020-12-10
201 - rozwiń Interpelacja dot. pracownik obrabiarek CNC w Kutnie. interpelacja Artur Gierula 2020-11-23 2020-12-01
200 - rozwiń Interpelacja dot. bieżącej sytuacji KSS Sp.zo. w Kutnie. interpelacja Artur Gierula 2020-11-23 2020-12-04
199 - rozwiń Zapytanie dot.możliwosci kontaktu - telefonicznego z osobami chorymi na covid przez bliskich pacjenta. zapytanie Bartosz Serenda 2020-11-16 2020-11-27
198 - rozwiń Zapytanie dot. podawania osocza chorym pacjentom na covid-19 w KSS Sp.zo.o w Kutnie. zapytanie Bartosz Serenda 2020-11-16 2020-11-27
197 - rozwiń Zapytanie dot.podpisywanych umów o pracę przez pielęgniarki w KSS Sp.zo.o w Kutnie. zapytanie Bartosz Serenda 2020-11-16 2020-11-27
196 - rozwiń Zapytanie dot. pobrania chryzantem ze Starostwa Powiatowego w Kutnie. zapytanie Bartosz Serenda 2020-11-16 2020-11-27
195 - rozwiń Interpelacja dot. ilosci łóżek COVIDOWYCH i respiratorów w KSS Sp.zo.o w Kutnie. interpelacja Artur Gierula 2020-11-16 2020-11-27
194 - rozwiń Interpelacja dot. ilosci zakażeń nauczycieli i pracowników na COVID- 19 w SOSW Nr 1 w Kutnie. interpelacja Artur Gierula 2020-11-16 2020-11-27
193 - rozwiń Interpelacja dot. bieżącej sytuacji w KSS Sp.zo.o w Kutnie. interpelacja Artur Gierula 2020-11-04 2020-11-10
192 - rozwiń Zapytanie dot. wystawiania mandatów przez policję za brak maseczek. interpelacja Marek Drabik 2020-10-21 2020-11-02
191 - rozwiń Zapytanie dot. trwającej pandemii dot. wykonywania testów. interpelacja Marek Drabik 2020-10-21 2020-11-02
190 - rozwiń Interpelacja dot. ilosci defibrylatorów . interpelacja Bartosz Serenda 2020-10-14 2020-10-21
189 - rozwiń Interpelacja dot. ilosci etatów i średniego wynagrodzenia pielęgniarek pielęgniarzy w KSS Sp.zo.o w Kutnie. interpelacja Bartosz Serenda 2020-10-14 2020-10-23
188 - rozwiń Interpelacja dot. ilości etatów iśredniego wynagrodzenia lekarzy w KSS Sp.zo.o w Kutnie. interpelacja Bartosz Serenda 2020-10-14 2020-10-23
187 - rozwiń Interpelacja dot. ilosci etatów i średniego wynagrodzenia ratowników medycznych w KSS Sp.zo.o w Kutnie. interpelacja Bartosz Serenda 2020-10-14 2020-10-23
186 - rozwiń Interpelacja dot. poniesionych kosztów przez szkoły w związku z zakupem srodków do dezynfekcji i ochrony osobistej w związku z pandemią COVID-19. interpelacja Artur Gierula 2020-10-13 2020-10-21
185 - rozwiń Zapytanie dot. remontu nawierzchni parkingu przy szpitalu. wniosek Bartosz Serenda 2020-09-02 2020-09-04
184 - rozwiń Zapytanie dot. wycinki topili na odcinku drogi powiatowej Malina - Komadzyn. wniosek Bartosz Serenda 2020-09-02 2020-09-14
183 - rozwiń Zapytanie dot. remontu nawierzchni drogi powiatowej na odcinku wieś Skórzewa- Kosiół w Mnichu. wniosek Bartosz Serenda 2020-09-02 2020-09-14
182 - rozwiń Wniosek dot. zamontowania lustra przy drodze powiatowej przy Zamku w Oporowie . wniosek Elżbieta Milczarska 2020-08-20 2020-09-17
181 - rozwiń Zapytanie dotzmiany organizacji pracy pielegniarek w KSs Sp. zo.o w Kutnie. zapytanie Bartosz Serenda 2020-07-31 2020-08-11
180 - rozwiń Zapytanie dot. konferencji prasowej władz powiatu i władz KSS Sp.zo.o w Kutnie. zapytanie Bartosz Serenda 2020-08-12 2020-08-19
179 - rozwiń Zapytanie dot. funkcjonowania basenu w KSS Sp.zo.o w Kutnie. zapytanie Bartosz Serenda 2020-08-12 2020-08-21
178 - rozwiń Zapytanie dot. remontu nawierzchni chodnika przedwejściem do KSS Sp.zo.o w Kutnie. zapytanie Bartosz Serenda 2020-08-12 2020-08-21
177 - rozwiń Zapytanie dot. zamiany telefonu stacjonarnego na domofon w KSs Sp.zo.o w Kutnie. zapytanie Bartosz Serenda 2020-08-06 2020-08-17
176 - rozwiń Zapytanie dot. realizacji obowiązku nauki w czasie epidemii. zapytanie Artur Gierula 2020-08-14 2020-08-25
175 - rozwiń Zapytanie dot. utworzenia, wydzielenia w gminach wolnych powierzchni przeznaczonych na mieszkania dla wychowanków pieczy zastępczej. zapytanie Bartosz Serenda 2020-07-29 2020-08-10
174 - rozwiń Zapytanie dot. utworzenia na terenie powiatu kutnowskiego Domu dla Matki z Dzieckiem. zapytanie Bartosz Serenda 2020-07-29 2020-08-10
173 - rozwiń Zapytanie dot. posiłków wydawanych pacjentom w KSS Sp.zo.o w Kutnie. zapytanie Bartosz Serenda 2020-07-29 2020-08-10
172 - rozwiń Interpelacja dot. poprawy bezpieczeństwa drogowego kierowców i pieszych poruszających się drogą powiatową Krośniewice - Dąbrowice Nr 2149E. interpelacja Bartosz Serenda 2020-07-15 2020-07-27
171 - rozwiń Zapytanie dot. procedur jakie zostały wdrożone w Starostwie Powiatowym w Kutnie oraz w jednostkach podległych w związku z pandemią COVID-19. zapytanie Artur Gierula 2020-06-03 2020-06-17
170 - rozwiń Zapytanie dot. COVID - 19. zapytanie Artur Gierula 2020-05-29 2020-06-10
169 - rozwiń Zapytanie dot. indywidualnej ochrony na czas zbliżających sie matur w 2020 roku. zapytanie Artur Gierula 2020-05-20 2020-06-02
168 - rozwiń Zapytanie dot. realizacji obowiazku nauki w czasie epidemii. zapytanie Artur Gierula 2020-05-04 2020-05-18
167 - rozwiń Zapytanie dot. przebiegu matur w 2020 roku. zapytanie Artur Gierula 2020-04-28 2020-05-05
166 - rozwiń Zapytanie dot. funkcjonowania KP Policji w Kutnie. zapytanie Marek Drabik 2020-03-02 2020-03-09
165 - rozwiń Interpelacja dot. środków finansowych przeznaczonych na poszczególne jednostki oświatowe w 2019/2020 roku. interpelacja Edyta Ledzion 2020-02-19 2020-03-28
164 - rozwiń Zapytanie dot. funkcjonowania ratownictwa medycznego w KSS Sp.zo.o w Kutnie. zapytanie Marek Drabik 2020-02-13 2020-02-26
163 - rozwiń Zapytanie dot. funkcjonowania Wydziału Drogownictwa. zapytanie Marek Drabik 2020-02-17 2020-02-27
162 - rozwiń Zapytanie dot. funkcjonowania Muzeum im. Jerzego Dunin Borkowskiego w Krośniewicach. zapytanie Marek Drabik 2020-02-17 2020-02-26
161 - rozwiń Zapytanie dot. sprzątania terenu wokół KSS Sp.zo.o w Kutnie. zapytanie Marek Drabik 2020-02-06 2020-02-13
160 - rozwiń Zapytanie dot. funkcjonowania Referatu Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Kutnie. zapytanie Marek Drabik 2020-02-06 2020-02-12
159 - rozwiń Interpelacja dot. działki w obrębie wsi Głuchów. interpelacja Marek Drabik 2020-02-06 2020-02-11
158 - rozwiń Zapytanie dot.przywrócenia komunikacji autobusowej w Gminie Bedlno, Strzelce i Oporów. zapytanie Marek Drabik 2020-02-05 2020-02-11
157 - rozwiń Interpelacja dot. funkcjonowania oddziału ginekologiczno - położniczego w KSS Spz.o.o w Kutnie. interpelacja Marek Drabik 2020-02-04 2020-02-11
156 - rozwiń Zapytanie dot. funkcjonowania MiPBP w Kutnie. zapytanie Marek Drabik 2020-02-04 2020-02-13
155 - rozwiń Zapytanie dot. składu Rady Nadzorczej KSS Sp.zo.o w Kutnie. zapytanie Marek Drabik 2020-02-04 2020-02-13
154 - rozwiń Zapytanie dot. programu ochrony środowiska. zapytanie Marek Drabik 2020-02-04 2020-02-10
153 - rozwiń interpelacja dot. nieruchomosci w Siemianowie na terenie gminy Strzelce. interpelacja Marek Drabik 2020-01-29 2020-02-05
152 - rozwiń interpelacja dot. zabezpieczenia środków finansowych na zimowe utrzymanie dróg powiatowych. interpelacja Marek Drabik 2020-01-29 2020-02-06
151 - rozwiń Zapytanie dot. organizacji pracy komisji Rady Powiatu Kutnowskiego. zapytanie Marek Drabik 2020-01-24 2020-02-04
150 - rozwiń Zapytanie dot. budowy POW przy DPS przy ul. Oporowskiej w Kutnie. zapytanie Marek Drabik 2020-01-24 2020-02-04
149 - rozwiń Zapytanie dot. wykaszania poboczy przy drogach powiatowych. zapytanie Marek Drabik 2020-01-24 2020-02-05
148 - rozwiń Zapytanie dot. zamieszczenia herbu Powiatu Kutnowskiego na stronach internetowych jednostek organizacyjnych dla których organem prowadzącym jest powiat kutnowski. zapytanie Marek Drabik 2020-01-24 2020-02-04
147 - rozwiń Zapytanie dot. funkcjonowania Muzeum im. Jerzego Dunin Borkowskiego w Krośniewicach. zapytanie Marek Drabik 2020-01-24 2020-02-04
146 - rozwiń Zapytanie dot. zwoływania komisji Rady Powiatu Kutnowskiego w 2019 roku. zapytanie Marek Drabik 2020-01-24 2020-02-04
145 - rozwiń Zapytanie dot. funkcjonowania MiPBP w Kutnie. zapytanie Marek Drabik 2020-01-23 2020-02-04
144 - rozwiń Zapytanie dot. dyrektorów szkół dla których organem prowadzącym jest powiat kutnowski. zapytanie Marek Drabik 2020-01-23 2020-02-04
143 - rozwiń Zapytanie dot. planu naprawczego w KSS Sp.zo.o w Kutnie. zapytanie Marek Drabik 2020-01-23 2020-01-31
142 - rozwiń Zapytanie dot. nieobecności w parcy Skarbnika Powiatu Kutnowskiego. zapytanie Artur Gierula 2019-12-20 2020-01-02
141 - rozwiń interpelacja dot. bezpłatnej obsługi prawnej. interpelacja Marek Drabik 2019-12-18 2020-01-02
140 - rozwiń Zapytanie dot. jednostek organizacyjnych dla których organem prowadzącym jest powiat kutnowski. zapytanie Marek Drabik 2019-12-17 2019-12-23
139 - rozwiń interpelacja dot. wyposażenia bibliotek szkolnych. interpelacja Marek Drabik 2019-12-10 2019-12-23
138 - rozwiń interpelacja dot. wykaszania poboczy przy drogach powiatowych. interpelacja Marek Drabik 2019-12-10 2019-12-18
137 - rozwiń Zapytanie dot. nieobecności w parcy Skarbnika Powiatu Kutnowskiego. zapytanie Artur Gierula 2019-11-18 2019-11-29
136 - rozwiń interpelacja dot. obrabiarek CNC w Kutnie. interpelacja Artur Gierula 2019-11-12 2019-11-25
135 - rozwiń Interpelacja dot. usunięcia drzewa przy ul. Jabłonkowej w Dobrzelinie. interpelacja Edyta Ledzion 2019-10-30 2019-11-08
134 - rozwiń Interpelacja dot. zadania związanego z opracowaniem dokumentacji technicznej na przebudowę dróg powiatowych. interpelacja Edyta Ledzion 2019-10-30 2019-11-08
133 - rozwiń Zapytanie dot. publikacji zdjęć na stronie internetowej Powiatu Kutnowskiego. zapytanie Edyta Ledzion 2019-10-30 2019-11-07
132 - rozwiń interpelacja dot. stanu oznakowań symbolami narodowymi i samorządowymi we wszystkich placówkach powiatowych. interpelacja Marek Drabik 2019-10-29 2019-11-07
131 - rozwiń interpelacja dot. organizowania interpelacja Marek Drabik 2019-10-29 2019-11-07
130 - rozwiń interpelacja dot. remontów dróg powiatowych na terenie Gminy Oporów. interpelacja Marek Drabik 2019-10-28 2019-11-06
129 - rozwiń interpelacja dot. oznakowań pionowych dróg powiatowych na terenie Gminy Oporów. interpelacja Marek Drabik 2019-10-28 2019-11-06
128 - rozwiń interpelacja dot. utworzenia filii WORD w Kutnie. interpelacja Artur Gierula 2019-10-21 2019-11-04
127 - rozwiń Zapytanie dot. uczestniczenia szkół średnich w uroczystościach organizowanych przez Powiat Kutnowski. zapytanie Marek Drabik 2019-09-26 2019-10-08
126 - rozwiń Zapytanie dot. wykaszania poboczy przy drogach powiatowych. zapytanie Marek Drabik 2019-09-24 2019-10-03
125 - rozwiń Zapytanie dot. prowadzonych pomiarów geodezyjnych. zapytanie Marek Drabik 2019-09-24 2019-10-03
124 - rozwiń Zapytanie dot. połączeń autobusowych na terenie gmin powiatu kutnowskiego. zapytanie Marek Drabik 2019-09-11 2019-09-18
123 - rozwiń Zapytanie dot. braku leków w aptekach. zapytanie Marek Drabik 2019-09-10 2019-09-16
122 - rozwiń Zapytanie dot. szkoleń dla ratowników medycznych na terenie Popwiatu Kutnowskiego. zapytanie Marek Drabik 2019-09-10 2019-09-17
121 - rozwiń Zapytanie dot. przeprowadzonego audytu w KSS Sp.zo.o w Kutnie. zapytanie Marek Drabik 2019-09-10 2019-09-20
120 - rozwiń Zapytanie dot. wykaszania poboczy przy drogach powiatowych. zapytanie Elżbieta Milczarska 2019-09-06 2019-09-13
119 - rozwiń Zapytanie dot. praktyk zawodowych lub staży w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Powiat Kutnowski. zapytanie Artur Gierula 2019-07-19 2019-07-29
118 - rozwiń Zapytanie dot. Rady Muzeum przy Muzeum - Zamek w Oporowie zapytanie Marek Drabik 2019-07-12 2019-07-22
117 - rozwiń Zapytanie dot.złego stanu poboczy przy drodze powiatowej nr 2123 na odcinku od ogródków działkowych przy ul. Łukasińskiego. zapytanie Edyta Ledzion 2019-06-21 2019-07-03
116 - rozwiń Zapytanie dot.rozliczenia dotacji przekazanej przez Miasto Kutno Szpitalowi w Kutnie. zapytanie Marek Drabik 2019-06-05 2019-06-13
115 - rozwiń Zapytanie dot.działki przenaczonej na utworzenie WORD w Kutnie. zapytanie Marek Drabik 2019-06-04 2019-06-12
114 - rozwiń Zapytanie dotwykaszania poboczy w gminach Strzelce, Oporów i Bedlno. zapytanie Marek Drabik 2019-06-04 2019-06-12
113 - rozwiń Zapytanie dot.korzystania z parku wokoł Muzeum Zamek w Oporowie. zapytanie Marek Drabik 2019-06-04 2019-06-10
112 - rozwiń Zapytanie dot.uruchomienia filii WORD zapytanie Artur Gierula 2019-06-03 2019-06-13
111 - rozwiń Zapytanie dot.utworzenia Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia nr 2 w Żychlinie. zapytanie Artur Gierula 2019-05-30 2019-06-07
110 - rozwiń Zapytanie dot. skutków finansowych po wejsciu w życie podanych w rozpoprządzeniu nowych stawek w szkołach i placówkach Powiatu Kutnowskiego. zapytanie Artur Gierula 2019-05-24 2019-06-03
109 - rozwiń Zapytanie dot. funkcjonowania Zgromadzenia Wspólników w Szpitalu w Kutnie. zapytanie Marek Drabik 2019-05-17 2019-05-29
108 - rozwiń Zapytanie dot. funkcjonowania poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kutnie. zapytanie Marek Drabik 2019-05-17 2019-05-29
107 - rozwiń Zapytanie dot. powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy . zapytanie Marek Drabik 2019-05-16 2019-05-30
106 - rozwiń Zapytanie dot. wyjazdu Starosty do Banku Gospodarstwa Krajowego . zapytanie Marek Drabik 2019-05-16 2019-05-28
105 - rozwiń Zapytanie dot. udziału Pana Marka Jędrzejczaka w Kongresie Zawodowym w Kleszczowie. zapytanie Marek Drabik 2019-05-16 2019-05-28
104 - rozwiń Zapytanie dot. udziału członków Zarządu w posiedzeniu Rady Nadzorczej Szpitala. zapytanie Marek Drabik 2019-05-16 2019-05-28
103 - rozwiń Zapytanie dot. wyjazdu Pana Starosty do Ministerstwa Zdrowia w Warszawie. zapytanie Marek Drabik 2019-05-16 2019-05-28
102 - rozwiń Zapytanie dot. kwot jakie zostały przekazane na opłatę ogłoszeń informacji oraz art. zamieszczanych w lokalnych firmach. zapytanie Marek Drabik 2019-05-14 2019-05-27
101 - rozwiń Zapytanie dot. informacji prenumerowanych przez Zarząd czasopism. zapytanie Marek Drabik 2019-05-14 2019-05-27
100 - rozwiń Zapytanie dot. procesu nt posiadania obiektu Muzeum Zamek w Oporowie. zapytanie Marek Drabik 2019-05-14 2019-05-27
99 - rozwiń Zapytanie dot. funkcjonowania lądowiska dla śmigłowców przy szpitalu w Kutnie. zapytanie Marek Drabik 2019-05-09 2019-05-21
98 - rozwiń Zapytanie dot. możliwości wycinania suchych drzew w pasie dróg powiatowych. zapytanie Marek Drabik 2019-05-09 2019-05-21
97 - rozwiń Zapytanie dot. informacji o stanie parkanu Muzeum Zamek w Oporowie. zapytanie Marek Drabik 2019-04-30 2019-05-13
96 - rozwiń Zapytanie dot.VII Festiwalu Piosenki Biesiadnej w Bedlnie. zapytanie Marek Drabik 2019-04-30 2019-05-08
95 - rozwiń Zapytanie dot.spotkania członka Zarządu odpowiedzialnego za drogi . zapytanie Marek Drabik 2019-05-07 2019-05-15
94 - rozwiń Zapytanie dot. Oddziału Dziecięcego Szpitala w Kutnie. zapytanie Marek Drabik 2019-05-06 2019-05-15
93 - rozwiń Zapytanie dot. zorganizowania uroczystości Uchwalenia Konstytucji 3Maja na terenie Powiatu Kutnowskiego. zapytanie Marek Drabik 2019-05-06 2019-05-16
92 - rozwiń Zapytanie dot. udziału Starosty w Kancelarii Premiera w Warszawie. zapytanie Marek Drabik 2019-05-02 2019-05-13
91 - rozwiń Zapytanie dot. udziału wicestarosty w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi. zapytanie Marek Drabik 2019-05-02 2019-05-13
90 - rozwiń Zapytanie dot. udziału Starosty w NFOŚiGW . zapytanie Marek Drabik 2019-05-02 2019-05-13
89 - rozwiń Zapytanie dot. udziału Starosty w Ministerstwie Zdrowia w Warszawie. zapytanie Marek Drabik 2019-05-02 2019-05-13
88 - rozwiń Zapytanie dot. składu rady Muzeum im. J. Borkowskiego w Krosniewicach. zapytanie Marek Drabik 2019-04-29 2019-05-08
87 - rozwiń Zapytanie dot. rady Muzeum Zamek w Oporowie. zapytanie Marek Drabik 2019-04-29 2019-05-08
86 - rozwiń Zapytanie dot. anonimu z POW we Franciszkowie. zapytanie Marek Drabik 2019-04-26 2019-05-08
85 - rozwiń Zapytanie dot. przeprowadzonego szkolenia w Starostwie Powiatowym w Kutnie pn: zapytanie Marek Drabik 2019-04-25 2019-05-08
84 - rozwiń Zapytanie dot. bezpieczeństwa na drogach powiatowych (połamane drzewa, gałęzie). zapytanie Marek Drabik 2019-04-25 2019-05-08
83 - rozwiń Zapytanie dot. przeprowadzonych badań dla kobiet (mammobus ). zapytanie Marek Drabik 2019-04-24 2019-05-02
82 - rozwiń Zapytanie dot. przeprowadzonych robót cząstkowych na drogach powiatowych. zapytanie Marek Drabik 2019-04-24 2019-05-06
81 - rozwiń Zapytanie dot. udziału władz powiatu w promocji rządowego projektu pn: zapytanie Marek Drabik 2019-04-24 2019-05-06
80 - rozwiń Zapytanie dot. działań podejmowanych przez p. M. Ciąpałę, p. Z. Górecznego oraz p. T. Marciniaka. zapytanie Marek Drabik 2019-04-24 2019-05-06
79 - rozwiń Zapytanie dot. przekazania środków finansowych dla fundacji pod nazwą zapytanie Marek Drabik 2019-04-24 2019-05-02
78 - rozwiń Zapytanie dot. przekazania środków finansowych dla fundacji ABI. zapytanie Marek Drabik 2019-04-24 2019-05-02
77 - rozwiń Zapytanie dot. udziału p. M. Ciapały oraz p. B. Czechowskiego w promocji działań rządowych. zapytanie Marek Drabik 2019-04-24 2019-05-06
76 - rozwiń Zapytanie dot. prowadzenia internetowej strony BIP Starostwa Powiatowego w Kutnie. zapytanie Marek Drabik 2019-04-23 2019-05-02
75 - rozwiń Zapytanie dot. istniejących trzech cmentarzy połozonych na terenie parafii Plecka Dąbrowa, Mosiębrza oraz Klotydów. zapytanie Marek Drabik 2019-04-19 2019-04-29
74 - rozwiń Zapytanie dot. złej sytuacji w KSS Sp. zo.o w Kutnie zapytanie Marek Drabik 2019-04-19 2019-05-08
73 - rozwiń Zapytanie dot. oczyszczania poboczy przy drogach powiatowych na terenie Gminy Bedlno. zapytanie Marek Drabik 2019-04-15 2019-04-24
72 - rozwiń Zapytanie dot. podpisanai porozumienia z Gminą Bedlno w sprawie zajęcia pasa dropgowego drogi powiatowej w Pleckiej Dąbrowie(obok cmentarza). zapytanie Marek Drabik 2019-04-15 2019-04-24
71 - rozwiń Zapytanie dot. strajku nauczycielli w szkołach dla których organem prowadzącym jest powiat kutnowski. zapytanie Artur Gierula 2019-04-15 2019-04-29
70 - rozwiń Zapytanie dot. egzaminów w szkołach oraz strajku nauczycieli. zapytanie Marek Drabik 2019-04-12 2019-04-19
69 - rozwiń Zapytanie dot. funkcjonowania ratownictwa medycznego w powiecie kutnowskim. zapytanie Marek Drabik 2019-04-12 2019-04-24
68 - rozwiń Zapytanie dot. przeprowadzonego remontu dróg na terenie gminy Oporów. zapytanie Marek Drabik 2019-04-11 2019-04-24
67 - rozwiń Zapytanie dot. przeprowadzonego remontu dróg na terenie gminy Bedlno. zapytanie Marek Drabik 2019-04-11 2019-04-24
66 - rozwiń Zapytanie dot. przeprowadzonego remontu dróg na terenie gminy Strzelce. zapytanie Marek Drabik 2019-04-11 2019-04-24
65 - rozwiń Zapytanie dot. uroczystości patriotycznych w Głogowcu. zapytanie Marek Drabik 2019-04-09 2019-04-18
64 - rozwiń Zapytanie dot. strajku w szkołach dla których organem prowadzącym jest powiat kutnowski. zapytanie Marek Drabik 2019-04-09 2019-04-19
63 - rozwiń Zapytanie dot. Strategii rozwoju oświaty Powiatu Kutnowskiego na lata 2018-2021". zapytanie Magdalena Krupińska - Kotulska 2019-04-03 2019-04-16
62 - rozwiń Zapytanie dot. absencji chorobowej nauczycieli ze szkół oraz placówek szkolno - wychowawczych dla których organem prowadzącym jest powiat kutnowski. zapytanie Magdalena Krupińska - Kotulska 2019-04-03 2019-04-16
61 - rozwiń Zapytanie dot. średniej płacy zasadniczej nauczycieli w jednostkach szkolnych i szkolno-wychowawczych dla których organem prowadzącym jest powiat kutnowski. zapytanie Magdalena Krupińska - Kotulska 2019-04-03 2019-04-16
60 - rozwiń Zapytanie dot. zabezpieczenia środków finansowych dla szkół dla których organem prowadzącym jest powiat kutnowski. zapytanie Artur Gierula 2019-04-04 2019-04-17
59 - rozwiń Zapytanie dot. szerokości pasa drogowego w gminie Strzelce. zapytanie Marek Drabik 2019-04-04 2019-04-18
58 - rozwiń Zapytanie dot. szerokości pasa drogowego w gminie Oporów. zapytanie Marek Drabik 2019-04-04 2019-04-18
57 - rozwiń Zapytanie dot. funkcjonowania POW we Franciszkowie zapytanie Marek Drabik 2019-04-04 2019-04-17
56 - rozwiń Zapytanie dot. wypadku - spalenia pacjenta w KSS Sp.zo.o w Kutnie. zapytanie Marek Drabik 2019-04-03 2019-04-15
55 - rozwiń Zapytanie dot. pobierania organów od pacjentów w KSS Sp.o.o w Kutnie. zapytanie Marek Drabik 2019-04-02 2019-04-15
54 - rozwiń Zapytanie dot. działki w miejscowosci Siemianów gmina Strzelce. zapytanie Marek Drabik 2019-04-02 2019-04-15
53 - rozwiń Zapytanie dot. powierzchni jaką zajmuje MOS w Żychlinie. zapytanie Marek Drabik 2019-04-02 2019-04-11
52 - rozwiń Zapytanie dot. wzrostu wynagrodzeń w Starostwie Powiatowym w Kutnie. zapytanie Marek Drabik 2019-04-01 2019-04-11
51 - rozwiń Zapytanie dot. kierunków kształcenia w szkołach dla kótrych organem prowadzącym jest powiat kutnowski w 2019/2020 roku. zapytanie Artur Gierula 2019-03-28 2019-04-10
50 - rozwiń Zapytanie dot. funkcjonowana MOS w Żychlinie. zapytanie Marek Drabik 2019-03-27 2019-04-09
49 - rozwiń Zapytanie dot. organizowania Licealiady (konkursy sportowe). zapytanie Marek Drabik 2019-03-27 2019-04-09
48 - rozwiń Zapytanie dot. remontu i fincjonowania SOR w KSS Sp.zo.o w Kutnie. zapytanie Marek Drabik 2019-03-26 2019-04-09
47 - rozwiń Zapytanie dot.funkcjonowania światecznej i nocnej pomocy medycznej. zapytanie Marek Drabik 2019-03-26 2019-04-09
46 - rozwiń Zapytanie dot. funkcjonowana KSS Sp.zo.o w Kutnie ( audyt). zapytanie Marek Drabik 2019-03-25 2019-04-08
45 - rozwiń Zapytanie dot. komisji Bezpieczeństwa i Porządku. zapytanie Marek Drabik 2019-03-25 2019-04-08
44 - rozwiń Zapytanie dot. funkcjonowana Wydziału Drogownictwa. zapytanie Marek Drabik 2019-03-25 2019-04-08
43 - rozwiń Zapytanie dot. wypowiedzi pana Starosty na sesji. zapytanie Marek Drabik 2019-03-07 2019-03-20
42 - rozwiń Zapytanie dot. wypowiedzi członka Zarządu p. M. Kubasińskiego. zapytanie Marek Drabik 2019-03-07 2019-03-20
41 - rozwiń Zapytanie dot. liczby klas pierwszych wraz z liczebnością osobno w każdej szkole i placówce Powiatu Kutnowskiego. zapytanie Artur Gierula 2019-03-12 2019-03-25
40 - rozwiń Zapytanie dot. korzystania z samochodu przez Pana Daniela Kowalika Starosty Kutnowskiego. zapytanie Marek Drabik 2019-03-07 2019-03-20
39 - rozwiń Zapytanie dot. obsługi prawnej. zapytanie Marek Drabik 2019-03-07 2019-03-20
38 - rozwiń Zapytanie dot. korzystania z samochodu przez Pana Marka Jędrzejczaka Wicestarosty Kutnowskiego. zapytanie Marek Drabik 2019-03-07 2019-03-20
37 - rozwiń Pytania dotyczące wykorzystania środków finansowych w KSS Sp.zo.o w Kutnie. zapytanie Marek Drabik 2019-03-06 2019-03-14
36 - rozwiń Zapytanie dot. wyboru obecnego prezesa KSS Sp.z o .o w Kutnie. zapytanie Marek Drabik 2019-03-04 2019-03-14
35 - rozwiń Zapytanie dot. przeprowadzonych inwestcji drogowych na terenie gminy Bedlno. zapytanie Marek Drabik 2019-03-04 2019-03-18
34 - rozwiń Zapytanie dot. przeprowadzonych inwestcji drogowych na terenie gminy Strzelce zapytanie Marek Drabik 2019-03-04 2019-03-18
33 - rozwiń Zapytanie dot. przeprowadzonych inwestcji drogowych na terenie gminy Oporów, zapytanie Marek Drabik 2019-03-04 2019-03-18
32 - rozwiń Zapytanie dot. zapewnienia transportu zbiorowego przez firmę Sand Bus na terenie powiatu kutnowskiego . zapytanie Marek Drabik 2019-01-29 2019-02-11
31 - rozwiń Zapytanie dot. stanu dróg powiatowych na terenie gminy Strzelce zapytanie Marek Drabik 2019-01-29 2019-02-11
30 - rozwiń Zapytanie dot. ilości odbytych posiedzeń Zarządu Powiatu zapytanie Marek Drabik 2019-01-29 2019-02-11
29 - rozwiń Zapytanie dot. stanu dróg powiatowych nr 2121E, 2110E, 2130E,2124E, 2127E,2129E,2184E zapytanie Marek Drabik 2019-01-29 2019-02-11
28 - rozwiń Zapytania dot. funkcjonowania komisji Bezpieczeństwa i Porządku. zapytanie Marek Drabik 2019-01-22 2019-02-05
27 - rozwiń Zapytania dot. obsługi prawnej w Starostwie Powiatowym w Kutnie. zapytanie Marek Drabik 2019-01-22 2019-02-04
26 - rozwiń Zapytania dot. zorganizowania imprez na terenie powiatu zwiazanych z WOŚP. zapytanie Marek Drabik 2019-01-22 2019-02-05
25 - rozwiń Zapytania dot. funkcjonowania wydziału RLiOŚ zapytanie Marek Drabik 2019-01-22 2019-02-04
24 - rozwiń Pytania dotyczące funkcjonowania wydziału Komunikacji i Transportu zapytanie Marek Drabik 2019-01-22 2019-02-04
23 - rozwiń Zapytanie dot. funkcjonowania Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 1 im. M.Konopnickiej w Kutnie. zapytanie Artur Gierula 2019-01-15 2019-01-28
22 - rozwiń Zapytanie dot. funkcjonowania KSS Sp zo.o w Kutnie. zapytanie Marek Drabik 2019-01-14 2019-01-28
21 - rozwiń Zapytanie dot. funkcjonowania Domów Pomocy Społecznej zapytanie Marek Drabik 2019-01-14 2019-01-28
20 - rozwiń Zapytanie dot. funkcjonowania Wydziału Drogownictwa zapytanie Marek Drabik 2018-12-27 2019-01-08
19 - rozwiń Zapytanie dot. funkcjonowania Wydziału Edukacji Kultury i Sportu zapytanie Marek Drabik 2018-12-27 2019-01-08
18 - rozwiń Pytania dotyczące zadawania pytań do Pani Skarbnik zapytanie Marek Drabik 2018-12-06 2018-12-24
17 - rozwiń Zapytanie dot. organizacji pracy w wydziale drogownictwa. zapytanie Marek Drabik 2018-12-19 2018-12-21
16 - rozwiń Zapytanie dot. organizowanych wyjazdów dla młodzieży przez szkoły dla których organem prowadzącym jest powiat kutnowski. zapytanie Marek Drabik 2018-12-19 2019-01-02
15 - rozwiń Zapytanie dot. możliwości udziału w posiedzeniach Zarządu Powiatu zapytanie Marek Drabik 2018-12-03 2018-12-17
14 - rozwiń Zapytanie dot. transmisji posiedzeń sesji. zapytanie Marek Drabik 2018-12-12 2018-12-21
13 - rozwiń Zapytanie dot. funkcjonowania Skarbnika Powiatu Kutnowskiego. zapytanie Marek Drabik 2018-12-12 2018-12-20
12 - rozwiń Zapytanie dot. zimowego utrzymania dróg powiatowych. zapytanie Marek Drabik 2018-12-12 2018-12-20
11 - rozwiń Zapytanie dot. funkcjonowania placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest powiat kutnowski. zapytanie Marek Drabik 2018-12-12 2018-12-20
10 - rozwiń zapytanie dot. ślubowania radnych oraz funkcjonowania komisji skrutacyjnej zapytanie Marek Drabik 2018-11-23 2018-12-07
9 - rozwiń zapytanie dot. powołania Skarbnika zapytanie Marek Drabik 2018-12-06 2018-12-20
8 - rozwiń zapytanie dot. rezygnacji Skarbnika zapytanie Marek Drabik 2018-12-03 2018-12-17
7 - rozwiń zapytanie dot. organizacji pracy urzędu SP zapytanie Marek Drabik 2018-12-03 2018-12-17
6 - rozwiń zapytanie dot. zmian w budżecie zapytanie Marek Drabik 2018-12-03 2018-12-17
5 - rozwiń zapytanie dot. funkcjonowania KSS Spz.o.o w Kutnie zapytanie Marek Drabik 2018-12-03 2018-12-13
2 - rozwiń Pytania dotyczące Zarządu Powiatu interpelacja Marek Drabik 2018-11-23 2018-12-06
1 - rozwiń Pytania dotyczące Zarządu Powiatu interpelacja Marek Drabik 2018-11-23 2018-12-06